disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die Progresso aan de samenstelling van deze website besteedt, is het mogelijk dat informatie die op deze site wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is.

De informatie op deze website wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Een bezoeker mag geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere in deze website opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Progresso.

Deze website bevat links naar websites of naar webpagina's van derden. Wij hebben geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze sites en zijn in geen geval aansprakelijk of verantwoordelijk voor de inhoud ervan.

 

Progresso sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website, het gebruik van informatie die door middel van deze website is verkregen of de tijdelijke onmogelijkheid om deze website te kunnen raadplegen.

Deze website is ontworpen door Janny Schokker/Schokker Media Design (www.schokker.nl) en de teksten zijn geschreven door Mi’jke Breteler van Bureau Apostrof. De website is gebouwd door Masc (www.masc.nl).

Op alle leveringen en diensten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing, dezen worden op aanvraag toegezonden.

  • Mille Miglia. Twee keer de beroemdste autorally ter wereld meegemaakt. Veel kippenvelmomenten: vanwege de auto’s en ook vanwege de passie van de mensen.

  • Italië kent veel mooie dorpen en steden. Florence is wel mijn favoriet. Het heeft cultuur en natuur. En gave winkels om te shoppen.