disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die Progresso aan de samenstelling van deze website besteedt, is het mogelijk dat informatie die op deze site wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is.

De informatie op deze website wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Een bezoeker mag geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere in deze website opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Progresso.

Deze website bevat links naar websites of naar webpagina's van derden. Wij hebben geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze sites en zijn in geen geval aansprakelijk of verantwoordelijk voor de inhoud ervan.

 

Progresso sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website, het gebruik van informatie die door middel van deze website is verkregen of de tijdelijke onmogelijkheid om deze website te kunnen raadplegen.

Deze website is ontworpen door Janny Schokker/Schokker Media Design (www.schokker.nl) en de teksten zijn geschreven door Mi’jke Breteler van Bureau Apostrof. De website is gebouwd door Masc (www.masc.nl).

Op alle leveringen en diensten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing, dezen worden op aanvraag toegezonden.

  • Mille Miglia. Twee keer een van de beroemdste autorally's ter wereld meegemaakt. Veel kippenvelmomenten. Vanwege de auto’s, maar ook vanwege de passie en emoties van de mensen. Dat vind ik ook zo mooi aan wat ik doe; samenwerken met mensen en hun passie en emoties!

  • Italië kent veel mooie dorpen en steden. Rome, Turijn en Florence zijn wel mijn favorieten. Deze steden hebben alles; cultuur, natuur, de beste restaurants en de mooiste winkels. Ideale plek om te ontspannen en zo nieuwe ideeën op te doen. Ze werkt dat!

  • "De mooiste bloemen groeien aan de rand van het ravijn. Om die te kunnen plukken moet je durven bang te zijn." Vaak het startpunt voor ondernemers, MKB-bedrijven en salesprofessionals aan het begin van het veranderingsprogramma!