Plezier -> Progressie -> Prestatie


PROFESSIONALS TRAINEN - COACHEN - ONTWIKKELEN

Ik ben ooit met Progresso begonnen omdat ik mensen wil inspireren en ontwikkelen. Ik geloof er in dat iedereen meer in zich heeft dan hij denkt. Dat er meer doelen te behalen zijn en dan ook nog eens op een plezierige manier. Daar begint het mee; plezier hebben in wat je doet en hoe je het doet. Die basis zorgt voor persoonlijke ontwikkeling, progressie en dat is weer de juiste voedingsbodem voor het leveren van prestaties.

Ik wordt er echt heel blij van te zien dat ik met mijn betrokkenheid, scherpte en drive toegevoegde waarde kan leveren. Als ik zie dat mensen opeens plezier hebben in hun werk en enigszins verbaasd zijn over de resultaten die ze hebben behaald; dat is genieten voor hun en ook voor mij! 

BEDRIJVEN FOCUSSEN - BEGELEIDEN - ONTWIKKELEN
Dit gaat ook op bij ondernemers en bedrijven. Doen waar je goed in bent en op een manier die bij je past. Afgelopen 15 jaar heb ik meer dan 100 ondernemers en bedrijven mogen begeleiden; van strategisch tot en met operationeel. Iedere keer weer unieke, impactvolle en waardecreërende trajecten. Ik heb geen kant en klare oplossing, want elk bedrijf is anders. Structuur, middelen, mensen en de manier waarop deze op elkaar aansluiten en dezelfde focus hebben, daar draait het altijd om.

HOE?
Ik geloof in de kracht van verbinden; het verbinden van kennis, mensen, ideeën en ambities. Een van mijn kwaliteiten is om deze verbindingen tot stand te brengen. Hierdoor breng ik mensen en bedrijven in beweging. Samen op weg naar succes!

Progresso heeft een duidelijke manier van werken: ongedwongen, ongecompliceerd, geen oplossing uit het boekje, geen dikke rapporten, geen ingewikkelde taal. Het gaat om mensen, je kunt ze echt in beweging krijgen als ze actief betrokken worden in het proces.

Tussen denken en doen moet niet teveel tijd zitten. Progresso gaat voor een pragmatische aanpak. Ik ga op zoek naar de kern van het probleem en dan zo snel mogelijk verder met concrete, praktische oplossingen.  Deze worden vervolgens doorvertaald tot op 
implementatie-niveau. De visie van Progresso: een duurzame lange-termijn-visie, uitgewerkt tot een praktisch implementatieplan. 

> onder de rode driehoek vind je voorbeelden uit de praktijk >

Visie naar actie

Relatie: Vonk Financieel Adviseurs, Arnhem
Vraag aan Progresso: "Hoe kunnen wij via de telefoon een betere relatie met onze klanten opbouwen?"
Programma Progresso: 
- Opstellen strategische focuspunten als basis voor het trainingsprogramma
- Ontwikkelen leidinggevende
- Ontwikkelen medewerkers via workshop en trainingssessies
Opbrengst voor Vonk Financieel Adviseurs: Bewustwording, plezier, commercieel resultaat.

Vonk

Vonk Financieel Adviseurs constateerde dat opdrachten steeds vaker aan de telefoon moeten worden geworven. Binnendienst medewerkers moesten hiervoor hun communicatieve 
vaardigheden ontwikkelen. Tegelijk met het trainen van deze medewerkers is Progresso begonnen de leidinggevende te trainen om het ontwikkeltraject van de medewerkers te kunnen borgen.

Verhaal Vonk Financieel Adviseurs:
‘Progresso heeft voor mijn kantoor een telefoontraining georganiseerd. Met enorm veel gedrevenheid heeft hij de personeelsleden op een leuke manier een spiegel voorgehouden en gezorgd dat de telefoongesprekken effectiever en beter zijn geworden. Het resultaat is dat de medewerkers veel bewuster bezig zijn met de telefonische communicatie en dat betekent 
een beter rendement voor mijn organisatie.’

Edwin Vonk,
Directeur Vonk Financieel Adviseurs

close
open
close
open
  • De wereld om ons heen verandert. Ik help professionals en bedrijven bij het aanpassen aan veranderende omstandigheden. Om zo de doelen te behalen. Ik doe datgene waar ik in geloof; iedereen kan meer bereiken en ook nog eens op een plezierige manier!

  • Iedereen is en alle bedrijven zijn anders. Dit is een boeiend gegeven bij de start van het begeleidingstraject. Zo gaaf om aan het eind te zien dat we verbinding hebben gemaakt en resultaat hebben geboekt. Van verbinding naar resultaat; the way to go!

  • "Het beeld is sterker dan de waarheid." Wat voelen mensen als ze jou zien en horen? Wat wil je uitstralen als bedrijf, hoe wil je overkomen? In hoeverre is het beeld in lijn met de waarheid!

  • Ik ben van het denken in kansen en werken met focus. Met mij krijg je veel energie, positiviteit, doortastendheid en daadkracht tijdens de samenwerking. En veel genietmomenten!