Logo -la -vista
 

Wat is LA VISTA?
Een impactvol strategie en executie begeleidingsprogramma voor MKB-bedrijven.

Waarvoor staat LA VISTA?
Efficiënt en effectief komen tot waardecreatie en duurzaam ondernemerschap. 
La vista is Italiaans voor visie en uitzicht. En dat is de rode draad van dit begeleidingsprogramma; continu de weg naar het doel scherp hebben (de visie) en zicht houden op dat wat voor je ligt (het uitzicht). Zo halen wij ver weg dichtbij!

Waarom LA VISTA?

Wij hebben dit programma ontwikkeld vanuit de overtuiging dat organisaties met een concrete lange termijn ambitie uiteindelijk veel effectiever zijn in de aansturing van de dagelijkse organisatie.

Wat levert LA VISTA op?

* Een heldere en concrete ambitie (5-10 jr)
* De koppeling tussen de langetermijn ambitie en korte termijn acties
* Een strategisch en operationeel plan -> van Strategie naar Executie
* Continuïteit -> duurzaam ondernemerschap
* Waardecreatie -> hogere klanttevredenheid
* Werkplezier -> hogere medewerkerstevredenheid

ONTSPANNING is een belangrijk ingrediënt om nieuwe inzichten een kans te geven. In het begeleidingsprogramma is veel aandacht voor afstand creëren, loskomen van de waan van de dag, vooruitkijken en genieten. Wel met een functie, want alleen dan kan je groeien.

 Linkedin logo

 

 

 

 

 

Relatie: Tripp creatieve communicatie, Arnhem.
Vraag aan Progresso: "Help ons bij het ontwikkelen van onze visie en strategie".
Programma Progresso:
- Invullen Golden Cirkel (Simon Sinek): bepalen waar overtuiging zit (Waarom, Hoe, Wat)
- Formuleren strategische focuspunten
- Opstellen operationeel actieplan
- Ontwikkelen communicatieve en commerciele vaardigheden
Opbrengst voor Tripp: Overzicht, focus, plezier, commercieel resultaat.

Tripp logo

Verhaal Tripp:
'Na 10 jaar ondernemen hebben wij dit jubileum aangepakt om eens goed te evalueren waar we nu staan als bedrijf en wat er met onze doelen en idealen is gebeurt het afgelopen decennium….maar vooral ook, waar willen we naartoe met ons bedrijf en welke uitstraling en ideeën hebben we hierbij voor ogen. Al gauw kwamen we tot de conclusie dat wij zonder professionele hulp hier zelf niet uit zouden komen. Dus hebben we Jacco’s hulp gevraagd.

Jacco heeft, na een kennismakingsgesprek, uitgelegd hoe we duidelijkheid konden krijgen over wie we als bedrijf willen zijn, maar vooral ook waarom de klant voor ons zou moeten kiezen. Via vijf intensieve sessies van een halve dag (in 7 weken) heeft hij ons inzicht gegeven in ons bedrijf en onze toegevoegde waarde voor onze klanten. Op een zeer inspirerende manier en met behulp van allerlei tips, tools en no-nonsense uitleg begonnen de antwoorden op onze vraagstukken bij ons helder te worden. Het begin was pittig, maar omdat Jacco heel goed is in jouw ‘ingebakken’ gedachtengang te doorbreken, volgde al snel de eureka momenten!

Wij hebben het echt als zéér verhelderend ervaren, de manier waarop Jacco je stapsgewijs meeneemt van problematiek naar de uiteindelijke handvatten van waaruit je gaat werken, denken, handelen en natuurlijk ondernemen. Met absolute zekerheid kunnen we zeggen dat we zonder Jacco niet waren gekomen waar we nu zijn. Nu weten we waar onze toegevoegde waarde zit, waarin we ons onderscheiden in de markt, waar zich dat in uit en welke tools we daarvoor kunnen gebruiken om dit over te brengen op onze prospects en klanten.'

Esther van Doeveren en Robert Theunisse

 

close
open
close
open
  • Het koppelen van de langetermijn ambitie aan de keuzes van vandaag. Wij brengen ver weg dichtbij! 

  • 'La Vista' is ons op het lijf geschreven. Hier kunnen wij onze ervaring, drijfveren, betrokkenheid en ondernemendheid in kwijt. Mooie momenten creëren en resultaat boeken; daar staan wij voor!

  • Beide hebben wij 20+ jaar ervaring. Wij vormen een complementair team en vullen elkaar aan als professional en mens. Zetten deelnemers van het belegeleidingsprogramma en elkaar op scherp!