privacy

1. Inleiding

Wanneer je contact met mij opneemt, deel je persoonsgegevens met mij. Deze geef je vaak zelf door, zodat ik een prangende vraag kan beantwoorden of zodat ik je op de hoogte kan houden van de laatste ontwikkelingen. Maar soms geef je ook informatie door zonder dat je deze zelf actief aan mij verstuurt (bijvoorbeeld via cookies). In deze privacyverklaring leg ik graag uit welke gegevens ik van je verzamel, waarom ik deze nodig heb, wat ik hiermee doe en welke rechten je hebt. Kortom; hoe ga ik om met jouw persoonsgegevens en privacy?

1.1. Wat zijn persoonsgegevens?

Onder persoonsgegevens valt alles waardoor ik kan zien óf waardoor ik kan achterhalen dat jij het bent. Dit zijn directe persoonsgegevens, zoals je naam, e-mailadres, woonadres en telefoonnummer, maar ook gegevens waardoor ik gemakkelijk kan achterhalen dat bepaalde gegevens of acties bij jou horen, zoals je IP-adres. Wanneer je een formulier invult op de website, je inschrijft voor een nieuwsbrief of zelfs wanneer je alleen mijn website bezoekt, geef je mij de beschikking over jouw persoonsgegevens.

1.2. Wie verwerkt jouw persoonsgegevens?

Deze privacyverklaring heeft betrekking op alle data die verwerkt worden door Progresso of waarbij Progresso de verantwoordelijkheid draagt voor de verwerking. Hieronder vind je mijn bedrijfs- en contactgegevens. Zo kun je me te allen tijde bereiken wanneer je vragen hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens.

Vestigingsadres:
Weverstraat 36
6862 DP OOSTERBEEK
Contactgegevens:
T. +31 (0)6 – 460 644 90
E. info@progresso-sales.nl
KVK: 61016314

2. Waarvoor gebruik ik jouw persoonsgegevens?

Ik leg je graag voor ieder formulier afzonderlijk uit welke gegevens ik van je vraag, waarom ik deze vraag, wat ik ermee doe en waar en hoe ik jouw gegevens opsla.

2.1. Contactformulier

Soms wil je contact met mij opnemen en daarvoor is op de website van Progresso een contactformulier beschikbaar. Om jouw vraag gericht te kunnen beantwoorden, heb ik een aantal persoonsgegevens van je nodig.

2.1.1. Welke gegevens verwerk ik?

In het contactformulier vraag ik je om jouw naam, bedrijfsnaam, e-mailadres en telefoonnummer in te vullen en om een opmerking/vraag te formuleren.

2.1.2. Waarom verwerk ik deze gegevens?

Ik vraag om je naam, zodat ik weet met wie ik contact heb. Dit maakt een conversatie wel zo prettig en gemakkelijk. Het invullen van jouw bedrijfsnaam is niet verplicht, maar omdat ik werk in de zakelijke markt, bied ik wel een veld aan waarmee je deze toch aan mij kunt doorgeven. Dit vergemakkelijkt de communicatie. Ik weet dan namelijk direct met welke organisatie ik te maken heb.

De meeste vragen beantwoord ik per e-mail. Om je een antwoord te kunnen sturen op jouw vraag, heb ik dus een e-mailadres nodig. Wanneer je liever telefonisch contact met mij wil, dan is het invoeren van een telefoonnummer optioneel. Om jouw vraag gericht te kunnen beantwoorden of om te kunnen reageren op een opmerking, vraag ik je om deze te formuleren in het contactformulier. Zo kan ik mij goed voorbereiden en je zo goed en efficiënt mogelijk helpen.

Wanneer je het contactformulier invult en de hierboven genoemde data aan mij verstrekt, geef je toestemming om deze te gebruiken voor het onderhouden van contact en voor het treffen van aan deze vraag gerelateerde voorbereidingshandelingen (zoals het bekijken van jouw website). De gegevens die je aan mij toevertrouwt via het contactformulier gebruik ik niet voor andere doeleinden, dan voor het beantwoorden van jouw vraag en de eerdergenoemde voorbereidingshandelingen. Progresso verkoopt persoonsgegevens nooit aan derden.

2.1.3. Waar sla ik jouw gegevens op?

Wanneer je het contactformulier invult, geef je toestemming om deze te bewaren in mijn mailbox (hier komen ingevulde contactformulieren binnen).

2.1.4. Hoe lang bewaar ik jouw gegevens?

De persoonsgegevens die je aan mij verstrekt via het contactformulier gebruik ik alleen om contact met je te onderhouden. Nadat de communicatie is beëindigd, bewaar ik jouw ingevulde contactformulier maximaal zes maanden in mijn mailbox. Als je wilt dat ik deze gegevens (eerder) wis; stuur mij dan een verzoek, dan doen ik dit uiteraard.

2.2. Cookies

2.2.1. Google Analytics

Om een goed beeld te krijgen van de manier waarop bezoekers van Progresso-sales.nl de website gebruiken, maak ik gebruik van het data-analyseprogramma Google Analytics. Hiervoor worden Google Analytics-cookies geplaatst. Om ervoor te zorgen dat ik jouw privacy optimaal kan waarborgen, is een overeenkomst gesloten met Google (gevestigd in de Verenigde Staten). Ook zijn de verzamelde data geanonimiseerd door het laatste octet van jouw IP-adres onzichtbaar te maken. Gebruiksgeschiedenis is op die manier niet meer te herleiden naar jou als individu. De instelling ‘Gegevens delen met Google’ is daarnaast uitgeschakeld, waardoor Google geen toestemming meer heeft om jouw gegevens te benutten voor eigen verwerkingsdoeleinden. Ook maak ik geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google-Analytics-cookies.

3. Wat zijn jouw rechten?

3.1. Inzien, aanpassen, verwijderen of overdragen van jouw gegevens

Te allen tijde heb je het recht om in te zien welke gegevens ik van je heb. Zodra je aan mij kenbaar maakt dat je jouw gegevens wilt inzien, verstrek ik deze binnen 30 dagen.

Ook heb je het recht om jouw persoonsgegevens door Progresso te laten wijzigen of om ze helemaal te laten verwijderen. Voor het wijzigen of verwijderen van je gegevens geldt dezelfde termijn als voor het inzien van de gegevens, namelijk binnen 30 dagen. Ben je een actieve klant van Progresso? In dat geval heb ik jouw gegevens nodig voor het uitvoeren van onze overeenkomst en kan ik deze (nog) niet verwijderen.

Ook heb je het recht om jouw persoonsgegevens van mij te ontvangen, zodat je deze gemakkelijk kunt overdragen aan een andere organisatie. Ook kun je mij vragen de informatie rechtstreeks over te dragen aan een derde partij. Dit geldt alleen voor gegevens waarvoor je mij toestemming hebt gegeven en voor gegevens die nodig zijn om een overeenkomst uit te voeren.

3.2. Intrekken toestemming verwerking persoonsgegevens

Wanneer je contact opneemt met Progresso, zoals omschreven in artikel 2 van deze privacyverklaring, geef je toestemming om bepaalde acties uit te voeren en om (in sommige gevallen) ook persoonsgegevens op te slaan. Je kunt deze toestemming te allen tijde ook weer intrekken. Wanneer je jouw toestemming wilt intrekken, kun je dit telefonisch of schriftelijk aan mij laten weten. Mijn contactgegevens vind je in paragraaf 1.2.

3.3. Een klacht indienen

Wanneer je het niet eens bent met de wijze waarop Progresso omgaat met de verwerking van jouw persoonsgegevens, kun je een klacht bij mij indienen. Wanneer wij er onderling niet uitkomen heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

  • Mille Miglia. Twee keer een van de beroemdste autorally's ter wereld meegemaakt. Veel kippenvelmomenten. Vanwege de auto’s, maar ook vanwege de passie en emoties van de mensen. Dat vind ik ook zo mooi aan wat ik doe; samenwerken met mensen en hun passie en emoties!

  • Italië kent veel mooie dorpen en steden. Rome, Turijn en Florence zijn wel mijn favorieten. Deze steden hebben alles; cultuur, natuur, de beste restaurants en de mooiste winkels. Ideale plek om te ontspannen en zo nieuwe ideeën op te doen. Ze werkt dat!

  • "De mooiste bloemen groeien aan de rand van het ravijn. Om die te kunnen plukken moet je durven bang te zijn." Vaak het startpunt voor ondernemers, MKB-bedrijven en salesprofessionals aan het begin van het veranderingsprogramma!